Zdravje in prehrana

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja. Pri načrtovanju prehrane upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok, ki jih prevzamemo po evropskih priporočilih (DACH priporočila). Pri načrtovanju prehrane se ravnamo po prehranskih smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za zdravstvo v letu 2005.

Prehrano sestavljajo štirje dnevni obroki: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanski prigrizek.

Za najmlajšo starostno skupino (1-3 let) so jedilniki in priprava hrane prilagojeni njihovi starosti oz. sposobnosti prehranjevanja (pretežno mlečni zajtrki,  bolj sesekljana hrana…).

Pijačo imajo na razpolago ves dan (malo sladkani čaji, voda).

Posebej se pripravljajo dietni obroki za otroke z alergijami na osnovi zdravniških potrdil in sodelovanja s starši. (Za obvestilo okličite organizatorico prehrane.)

Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo oz. ob vsaki spremembi.

Prehrana v vrtcu zadošča 70-75% dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok.

V vsakodnevnih jedilnikih je v skladu s strokovno zdravstvenimi priporočili zastopan  55-70% delež ogljikovih hidratov, 8-10% beljakovin, 25-30% maščob glede na vnos energije ter dovolj vlaknin, vitaminov in mineralov.

Držimo se načela pestrosti in kvalitete živil.

Imamo vzpostavljen notranji nadzor živil od nabave do zaužitja.

Izbiramo živila primerna letnemu času.

Nabavljamo živila sproti in sveža od preverjenih dobaviteljev.

Izogibamo se prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem.

Meso klavnih živali občasno nadomeščamo s sojo in ribami.

V vsakodnevno prehrano vključujemo mleko ali mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam po kalciju.

Vsakodnevna prehrana vsebuje sveže sadje in/ali zelenjavo.

Popoldansko malico smo zamenjali s popoldanskim prigrizkom, da otroci ne nosijo hrane domov.

Peciva pretežno pripravljamo v domači kuhinji.

Omejujemo porabo belega sladkorja in soli (tudi kruh Veselko, Žito – 30% manj soli).

Pri zajtrkih nudimo različne vste kruha, predvsem Mojčin brez aditivov, bio pirin in bio ovseni kruh ter kruh Veselko.

Kakovost prehranjevanja želimo spremeniti z:

–  vključevanje brezmesnih obrokov enkrat tedensko,

–  vključevanje zdravih žitaric in stročnic v obroke,

– delavnicami o zdravi prehrani,

– živili ekološke pridelave,

–  projektom »Zdravje v vrtcu« –  promocije zdravja v vrtčevskem okolju, ki je pod okriljem Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,

 – projektom »Ekovrtec« kot sestavni del projekta EKOŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Hrana se pripravlja v centralni kuhinji OŠ Šentjernej, od koder se razvaža v vse oddelke vrtca.

Jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah skupin in na spletu.

Jedilnike sestavljava organizatorica prehrane Mojca Kodelič in vodja kuhinje vrtca Majda Luštek v sodelovanju z ostalim kuharskim osebjem: Marjano Košak (lastna – delilna kuhinja Vrtca Čebelica), Mojco Oberč, Alešem Stančinom in strokovnimi delavkami in delavcem vrtca.

                                                                                                                                                 Mojca Kodelič, organizatorica prehrane

 
 
 
Dostopnost