V skupini Mehurčki smo mesec januar posvetili spoznavanju čustev. Preko slikanice Piščanček Pik smo spoznavali veselje, žalost, jezo in strah, zraven pa tudi piščančka Pika in mamo Kokljo. Otroci so preko aplikatov obnavljali zgodbo in pri tem urili spoznavanja čustev. Kdor ni znal povedati verbalno, katero čustvo prepozna, pa je to naredil zelo dobro neverbalno, preko mimike obraza. Slikali smo ob klasični glasbi, risali glavne junake zgodbe, plesali, urili smo se v lutkovni predstavi in se rokovali z lutkami, izdelali smo piščančka. Preko metode dela z lutko so otroci pripovedovali svoje ime in prijateljevo, se igrali spomin, prepoznavali zaporedje in ga nadaljevali, veliko časa pa smo preživeli na prostem. Za piko na i, pa nam je Nika priredila posebno pesem o čustvih, katero smo zelo radi zapeli, še raje pa zraven zaplesali.