Obogatitvene dejavnosti v oddelkih načrtujejo strokovni delavci oddelka na temelju poznavanja potreb in značilnosti skupine in v skrbi za dobre medsebojne odnose na vseh ravneh: vzgojitelji oddelka– otroci – starši – vzgojitelji in otroci med oddelki in enotami – ožje družbeno okolje. Nekateri projekti, natečaji ali smernice so podane na državnem nivoju ali  je podana iniciativa od drugih institucij. Izvajali bomo:

 • Teden EU mobilnosti od 9.-23.9.2017 v sodelovanju z Občino Šentjernej.
 • Tradicionalni slovenski zajtrk. Izvedli ga bomo 17.11. 2017.
 • Skrb za zdravje in vzgoja za družbeno odgovornost je ena od trajnostnih nalog vrtca. V okviru le te se odvijajo dejavnosti povezane: 1) z zobno preventivo; 2) v sodelovanju z Zdravstvenim domom  Novo mesto bomo izvajali delavnice s področja skrbi za zdravje in higieno,3) trudili se bomo za zdravo in kulturno prehranjevanjem; 4) skrbeli za okolje (ločevanje odpadkov, uporaba naravnih materialov); 5) izvedli bomo zbiralno akcijo papirja (dvakrat letno), 6) po dogovoru bomo zbirali oblačila, igrače in druga sredstva v humanitarne namene. Ob vsem tem pa lahko vsak posameznik prispeva s preprostimi dejanji kot so: urejanje okolice vrtca (igrišča), varčevanje z vodo, elektriko…
 • Moj vrt, moje veselje – otroci sami prinašajo sadike in sami sadijo in skrbijo za vrt, pridelke pa koristno in smiselno uporabijo. Pri tem opazujejo dela na vrtovih doma in v bližnji okolici ter spremljajo razvoj rastlin. Na ta način je poskrbljeno za izgled gredic v okolici vrtca, dejavnosti pa se lahko navezujejo tudi na spomladansko Ekotržnico. Za urejenost vrtičkov in gredic skrbijo oddelki iz enot Čebelica, Kobacaj in Živžav.
 • Interesne dejavnosti za otroke več oddelkov v enoti (npr. zborček, rajalne urice, gibalne minute, plesna delavnica in podobno) za otroke starejše od 4 leta.
 • V posameznih oddelkih imajo maskoto skupine, ki potuje med domom in vrtcem predstavlja motivacijsko sredstvo za razvoj komunikacije in izražanje osebnih občutij ter opisovanje doživljanja. Domišljijski lik zaživi v oddelkih, kjer se zanj odločijo vzgojiteljice, otroci in starši. Delo v oddelku obogatijo različna praznovanja. So skrbno načrtovana, velikokrat tudi s pomočjo staršev ali pa zunanjih sodelavcev. Praznovali bomo rojstne dneve otrok, teden otroka, ki se prevesi kar v cel mesec; prihod jeseni, novega leta, pusta, veselo pomlad… O obliki in vsebini praznovanj se odločajo oddelki v sodelovanju s starši, dogovori pa so zapisani v letnih načrtih oddelkov. Prav tako so iz letnih delovnih načrtov oddelka razvidne prednostne naloge oddelkov.
 • Mali sonček – gre za projekt na državnem nivoju. Posamezne dejavnosti obsegajo možnosti za razvoj različnih gibalnih spretnosti.
 • Pasavček  je nacionalni projekt pod okriljem Javne agencije RS za varnost v prometu. Vključujejo se oddelki drugega starostnega obdobja po lastni izbiri, kar je razvidno iz LDN oddelka.
 • Cici vesela šola – Aktivnosti so povezane z revijo Ciciban in Cicido. Vključitev po presoji vzgojiteljic.
 • Prednostna naloga na ravni vrtca, ki jo bomo zasledovali preko razvojnega načrta vrtca je delo na področju umetnosti. S prednostno nalogo bodo povezana naša letošnja izobraževanja (za celoten kolektiv ter individualno) in razvojni načrt vrtca.
 • Natečaji – udeležujejo se jih oddelki glede na vsebinsko-razvojno ustreznost ter ponudbo med letom.