V kuhinji vrtca pripravljamo dietno prehrano za otroke, ki jim specialist pediater, v skladu z veljavno medicinsko doktrino, predpiše dieto. Medicinsko indicirana dieta mora biti opredeljena v skladu s katalogom diet, kot ga opredeljujeta Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo UKC Maribor.

Priporočila za medicinsko indicirane diete

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/tedenski-bilten-fs/priporo%C4%8Dila-za-medicinsko-indicirane-diete_besedilo.pdf?sfvrsn=5d143336_2

Dolžnost staršev je:

  • opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom še pred vstopom otroka v vrtec,
  • predložiti potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka ob ugotovljeni bolezni, ob vsakokratni spremembi ali prenehanju diete,
  • se o tem pogovoriti z organizatorico prehrane,
  • dosledno javljati odsotnost otroka.