• SLIKANJE Z AVTOMOBILI
  • ODTISOVANJE STOPAL
  • RISANJE S KREDO PO ASFALTU
  • IGRA Z VOZILI
  • IGRA Z DIDAKTIČNIMI IGRAMI NA TEMO PROMET
  • POSLUŠANJE PRAVLJICE BELI ZAJČEK
  • POGVORI O ONESNAŽEVANJU OKOLJA Z IZPUSTI
  • IZDELAVA PLAKATA: OHRANIMO PLANET ČIST

NEKAJ UTRINKOV SI LAHKO OGLEDATE V GALERIJI 😉