V vrtcu Čebelica Šentjernej smo v mesecu aprilu začeli z izvajanjem krajšega programa. Program je namenjen predšolskim otrokom, ki pred tem niso bili vključeni v vrtec. Skupina se je poimenovala Žoge – Žunge. Vključenih je bilo osem romskih otrok. Skozi igro smo izvajali različne dejavnosti, spoznavali, pridobivali ter utrjevali različna znanja, spretnosti in sposobnosti.

Vzgojiteljici sva se trudili iskati in odkrivati nove pristope, strategije ter načine dela, ki so otroke spodbudili k razvoju in uspešnosti.

 

Tina in Urška