V skupini Pisan travnik smo v prejšnjem mesecu spoznavali jesenske značilnosti. Sprehajali smo se v bližnji okolici in se navduševali nad pisanimi barvami jesenskega listja, ki je šelestelo pod našimi stopali. Prijemali smo ga z rokami in ga metali visoko v zrak. Nekaj pa smo ga odnesli tudi v igralnico, kjer smo ga odtiskovali s pomočjo tempera barv. Noter pa smo si prinesli tudi gozdne plodove, s katerimi smo se nato igrali, jih razvrščali in prelagali v različne posodice. Sicer pa smo se s starši odpravili tudi na skupni pohod skozi gozd v Lurd. Zelo veseli pa smo bili tudi povabila sosednje skupine Polžki, katere vzgojiteljici sta nam pripravili dramatizacijo ruske ljudske zgodbe Razbita buča.