Z otroki smo se odpravili na jesenski pohod v Groblje. Na poti smo opazovali polja in jih raziskovali. Opazili smo, da so kmetje že večino pridelkov pospravili in polja pripravljajo na nove setve oziroma »zimsko spanje«. Vendar med raziskovanjem polj smo vseeno našli nekaj pozabljenih pridelkov : buča, oljno repico, kolerabo, deteljo, koruzne storže in koruzo… Najdene pridelke smo s skupnimi močmi odnesli v vrtec, kjer bomo nadaljevali z raziskovanjem in razstavo le- teh. Seveda pa ni pohoda brez malice…