Spoštovani starši,

obveščamo vas, da Vrtec Čebelica Šentjernej v skladu z Odlokom vlade https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0233/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih  (Uradni list 12/2021 z dne 28.1.2021) od 1. 2. 2021 deluje v zmanjšanem obsegu.

V kolikor potrebujete nujno varstvo za otroka, v skladu z 2. odst. 2. člena odloka,  v vrtec prinesite potrdilo delodajalca o opravljanju delapotrdilo o opravljanju dela v dejavnosti, ki  sodi v kritično infrastrukturo. Verodostojnost in skladnost potrdila z odlokom je na strani delodajalca.

Delovali bosta enoti Čebelica in Živžav.

Starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, so plačila vrtca oproščeni.
Izjave o zdravstvenem stanju otroka ni potrebno znova prilagati.

Prosimo vas, da se strogo držite priporočil in navodil o higienskih ukrepih.

S spoštovanjem.
Ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej