POROČILO ZDRAVJE V VRTCU ZA ŠOLSKO LETO 2020 / 21

Tudi naš vrtec se je v šolskem letu 2020 / 21, kot tudi vsa pretekla leta, vključil v program Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani NIJZ. Program je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu, tako otroke kot starše in tudi zaposlene. Z vsebino projekta smo vzpodbujali zdrav način življenja na vseh področjih. Dejavnosti so potekale v posameznih skupinah kot tudi na ravni celotnega vrtca. Projekt smo kljub omejitvam zaradi Covid-19 uspešno zaključili. Je bilo pa potrebno marsikatero dejavnost prilagoditi in izpeljati na drugačen način. Otroci so pri načrtovanih dejavnostih sodelovali, raziskovali, se zabavali in se ob vsem tem tudi veliko naučili.

Koordinatorica programa Zdravje v vrtcu Mateja Kodrič