V povezavi s projektom Eko tržnica smo prvo polovico meseca aprila namenili sejanju in skrbi za rastline. Posejali smo semena buč, ki smo jih lanskega oktobra sami nabrali, očistili in posušili. Otroci so pri sejanju semen in skrbi za sadike aktivno sodelovali. Z velik zanimanjem so spremljali njihovo rast in vsakodnevno preverjali, ali imajo dovolj vode in svetlobe.  V času velikonočnih praznikov so naše sadike vidno zrastle, kar je otroke zelo razveselilo. Nekaj časa smo namenili tudi spoznavanju pomladnih cvetlic, ki smo jih opazovali, vonjali ter nabirali na travnikih in vrtovih v bližini vrtca.

Otroci so ob spoznavanju, sajenju in skrbi za rastline zelo uživali ter razvijali pozitiven odnos do narave. Svoje sadike bodo ponudili na Eko tržnici, ki bo potekala 24. 4. 2023 na igrišču našega vrtca.