Za nami je poletni čas, čas počitnic, dopustov in brezskrbnih dni. Pred nami pa je novo šolsko leto, v katerega vstopamo zagnani, polni ustvarjalnih idej in raziskovalnega duha. September je bil v naši skupini mesec novih začetkov in novih izkušenj. Otroci so se po različno dolgih počitnicah vračali v vrtec, dva otroka sta prvič prestopila vrtčevska vrata, prav tako pa se nam je pridružila nova pomočnica vzgojiteljice, Darja Bregar. Uvajalni čas smo namenjali navezovanju in poglabljanju stikov z otroki, nudenju tolažbe ter ustvarjanju okolja, kjer se bodo vsi otroci počutili varne in sprejete. Otroci so se navajali na dnevno rutino v vrtcu, pri čemer smo jih spodbujali k čim večji samostojnosti. Veliko smo se igrali, prepevali pesmi, igrali na male ritmične instrumente, plesali, izvajali različne gibalne dejavnosti ter bili likovno ustvarjalni. Uvedli smo jutranji krog, ki je postal del naše vsakdanje rutine v vrtcu.

V evropskem tednu mobilnosti smo spoznavali različna vozila, posnemali njihovo oglašanje in jih razvrščali. Otroci so preko pravljice in igre Beli zajček spoznavali pomen okolju prijaznih, aktivnejših oblik mobilnosti (hoja, kolesarjenje) in z vsakodnevnim sprehodom po okolici vrtca »čistili« umazan zajčkov kožušček.

Dneve smo preživljali v naravi, utrjevali smo hojo ob vrvici in pravila varnega obnašanja v prometu, igrali smo se na peskovniku, se vozili s poganjalci, ob slabem vremenu pa smo za igro izkoristili zunanjo teraso.

Otroci iz skupine Mravljice že z radovednostjo in veseljem pričakujemo nov mesec, ki bo še posebej jesensko obarvan.