V Uradnem vestniku Občine Šentjernej ŠT. 1/2022 ( https://www.sentjernej.si/objave/65 ) je objavljen SKLEP o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok iz vrtca, ki staršem otrok omogoča  uveljavljanje rezervacije za največ dva meseca zaradi odsotnosti otroka v obdobju enega koledarskega leta (pred tem je bila ta rezervacija možna le v juliju in avgustu).

Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za obdobje enega meseca oz. največ dveh mesecev (dva meseca strnjeno ali dvakrat po en mesec). Starši so odsotnost otroka dolžni vrtcu sporočiti pisno. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. Starši plačajo rezervacijo v višini 50% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Razliko 50% krije Občina Šentjernej.