Spoštovani starši

Ministrstvo nas je 31.12. 2020 z okrožnico seznanilo, da se ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije podaljšujejo tudi v čas po novem letu. Ukrepi med drugim predvidevajo tudi prepoved zbiranja v VIZ zavodih, kar pomeni, da se v vrtcih izvaja le nujno varstvo. Svoji vzgojiteljici na e-naslov najavite potrebo po nujnem varstvu do sobote 2.1.2021, da se bomo tudi zaposleni lahko kadrovsko organizirali. Ne glede na podaljšanje ukrepov, se bo nujno varstvo (potrdilo delodajalca) otrok izvajalo tudi v enoti Živžav v Orehovici.