Tudi letošnjo jesen nas je narava bogato obdarila s svojimi plodovi, ki smo jih dodobra izkoristili pri načrtovanju dejavnosti; otroci so se z naravnimi plodovi igrali in ustvarjali, jih barvali in odtiskovali… Spoznali novo pesem Živali jeseni, ob kateri smo se kotalili kot ježki, hlačali kot to zna le medved, tekali kot veverica in krilili kot sinice.