Igra je svobodna spontana, ustvarjalna in raziskovalna dejavnost, ki poteka brez katerekoli zunanje nujnosti in nastaja iz otrokove notranje potrebe (notranja motivacija). Odraslim pa daje veliko možnosti za spoznavanje in vzgajanje otroka.

POMEN IGRE ZA RAZVOJ OTROKOVE OSEBNOSTI

Igra uspešno razvija otrokove funkcije in sposobnosti.
Ob igri otrok razvija svoja čutila, pridobiva zaznave in predstave, bogati in razvija domišljijo, primerja, raziskuje, sklepa; v igri si pridobiva sposobnost opazovanja in si razvija telesne in intelektualne spretnosti.

Ob igri se vrašča v družbeno okolje, posnema in spremlja dejavnost ljudi ter spoznava njihovo delo.

V spontani igri otrok naravno izraža samega sebe ter si oblikuje svoje sposobnosti. V igralni aktivnosti je otrok čustveno zadovoljen in pozitivna čustva se še poglabljajo. Ob igri se otrok nauči postavljati cilje in k ciljem usmeriti svojo dejavnost. Ob zahtevnejših igrah mora biti pozoren na pravila, hitro reagirati, si marsikaj zapomniti. Ko se podreja pravilom igre, se uvaja v zavestno disciplino.

V igri lahko otrok izravnava razne primanjkljaje. Nauči se doživljati poraze in prenašati uspehe. Zato igra pomaga vzgojitelju pri spoznavanju in usmerjanju otrokove osebnosti. Igra pomaga otroku, da premaguje notranje napetosti, da najde znova občutek varnosti. Kot psihoterapevtsko sredstvo deluje na neprilagojenega ali motenega otroka.

ODNOS ODRASLIH DO OTROKOVE IGRE

Zavedati se moramo, da je igra otrokova življenjska potreba. Zato je ne smemo ocenjevati z vidika odraslega, ki povsod išče smotrnost in ekonomičnost. Zavedati se moramo, da igra ni otrokova dolžnost, da sme igro prekiniti kadarkoli želi, da se lahko preusmeri drugam, si postavlja druge, drugačne cilje. Otroku moramo pustiti igralno svobodo in ga ne smemo siliti, da se igra prav na način, ki se zdi nam ustrezen glede na vrsto igrač. Pustimo otroku, da z igračo prostovoljno manipulira, ker bodo tako otroci sami prišli do novih spoznanj, bodo sami odkrivali nove zakonitosti pri igri. Značilno je, da želi otrok vsak nov material ali igračo preizkusiti, ga temeljito spoznati, šele potem se začne z njim igrati na ustrezen način.

Več o igri si preberite v člankih v elektronski knjižnici.