»Dvakrat da, kdor pravočasno da,« pravi pregovor. To velja tudi za čas in pozornost, ki ju posvetimo sebi in svojim bližnjim.

https://www.prehrana.si/zivila