Vrtec Čebelica je  junija 2012, z odlokom ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica, postal samostojen vrtec. Pred tem je bil organizacijska enota Osnovne šole Šentjernej. Ustanovitelj je občina Šentjernej.