Otroci iz skupine Žabe smo skupaj s 1. D razredom dopoldan namenili kulturi.

V KC Primoža Trubarja smo si ogledali fotografsko razstavo fotografa Roberta Kokola z naslovom ETIOPIJA Križišče kultur.

Z zanimanjem smo si ogledovali nastale fotografije. Sledil je pogovor s fotografom, avtorjem fotografij. Robert nam je z navdušenjem pripovedoval o tamkajšnjem življenju, običajih, ljudeh in podobno. Bogatejši  za nove informacije, znanje in vtise, se mu zahvaljujemo. Ker smo letos vključeni v celoletni projekt »Tek podnebnih sprememb« nam je bil ogled razstave nadgradnja pridobljenih znanj. Namreč skozi celo leto spoznavamo afriško kulturo in hkrati problematiko s pitno vodo.  Temi se bomo posvečali tudi v prihodnje.