V vrtčevski telovadnici smo izvajali gibalne dejavnosti, kot so: hoja, tek, plazenje, vlečenje…

Najbolj pa smo uživali pri gibalnih dejavnostih v ritmu.