Ob Kulturnem dnevu smo bili kulturni tudi Slončki. Za spoznavanje te teme smo kulturni dan, razširili na nekaj dni. Ustvarjali smo zastavo z odtisi prstkov in sestavimo sliko Prešerna. Seznanili smo se s portretom Franceta Prešerna; otrokom smo povedali, da je pisal pesmi, da je rad imel otroke in jim delil fige.Gibali smo se ob klasični glasbi,pogovarjali smo se o lepem (kulturnem) vedenju pri jedi, pozdravljanju ob
prihodu in odhodu, o vljudnostnih izrazih in prijateljskih odnosih, poslušali smo slovensko himno Zdravljico in ob njej stali, otrokom smo
razložili kdaj jo poslušamo ob športnih prireditvah (tekmah, smučanju…)