Stik z naravo je bistven za skladen razvoj otroka. Ker se je zima poslovila, se radi podamo v naravo in spremljamo otroke pri njihovem raziskovanju narave in iskanju odgovorov. S tem ko otroku približamo naravo, ga učimo tudi spoštljivega odnosa do narave in živih bitij.
»Noben opis ali podoba v knjigi ne moreta nadomestiti pogleda na resnična drevesa v gozdu in na življenje, ki se odvija pod njimi in okrog njih.« (Maria Montessori)

Vzgojiteljica Alenka