Ministrstvo za izobraževanje in šport je v letu 2020 objavilo razpis Prva zaposlitev. Vrtec Čebelica Šentjernej se je na razpis prijavil z enim kandidatom.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev pomočnikov vzgojiteljev začetnikov  za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja. Naša kandidatka je pričela z delom na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja 1.11.2020. Vključili smo jo v vse faze izvajanja programa predšolska vzgoja, tako je v sodelovanju z našimi strokovnimi delavci sodelovala pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. V času njene zaposlitve je bila razglašena epidemija covid19, zato je morala kandidatka pri delu upoštevati vse ukrepe, ki so tudi sicer veljali za javne vrtce. Na začetku je le pomagala strokovnim delavcem pri izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa, ki poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce, že po prvem mesecu zaposlitve smo ji zaupali tudi samostojno izvajanje posameznih nalog po dogovoru z vzgojitelji in vodstvom. Vključeval se je v proces zagotavljanja didaktičnega materiala za dejavnost otrok, skrbela za pripravo vzgojnih sredstev, igrač in igral ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. Aktivno je sodelovala pri dnevni rutini kot je prehrana, higiena, počitek in bivanje na prostem.

Zadnja 2 meseca se je kandidatka aktivno pripravljala na praktični del strokovnega izpita in uspešno izvedla 5 praktičnih nastopov v oddelku z otroki.