Starše otrok, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj 5 let in niso vključeni v druge programe javnega vrtca vabimo k vpisu v krajši program v trajanju 240 ur. Program je za starše brezplačen, saj se financira iz državnega proračuna.

Otroci, ki so vključeni v oddelek krajšega programa, ne morejo biti hkrati vključeni še v druge programe vrtcev, financiranih iz javnih sredstev. Prav tako ni možen prepis otroka iz rednega programa v  krajši program.

Naprošamo vas, da se za več informacij obrnete na svetovalno delavko vrtca, Klavdijo Kerin Božič, na št.: 051 229 101. Vlogo za vpis v krajši program lahko pošljete po pošti na naslov Vrtec Čebelica Šentjernej, Trubarjeva 8, Šentjernej ali ne e-naslov: klavdija.kerin-bozic@vrtec-sentjernej.si s pripisom “ZA KRAJŠI PROGRAM”. Prijave za vpis bomo zbirali do 17.02.2021.

VABILO za vpis v KRAJŠI PROGRAM _2020_21

VLOGA ZA VPIS OTROKA V KRAJŠI PROGRAM

VLOGA ZA VPIS OTROKA V KRAJŠI PROGRAM

PRIJAZNO VABLJENI!